Hulyeta nga kang Miyong

dumran's picture

 

Romeo and Juliet (Act 2, Scene 2, Page 2) hubad binisaya

 

Oh Miyo, akong Miyong, nganong ikaw pa man si Miyo?

Ilimod imong amahan ug usba imong apelyido.

Kay kun dili ka, oki ra gihapon,

basta manumpa ka nga higugmaon ko,

ug ako dili na usa ka Capulet.

 

(O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?

Deny thy father and refuse thy name.

Or, if thou wilt not, be but sworn my love,

And I’ll no longer be a Capulet.)