GUGMA SA LUBNGANAN..

Dondie Labajo's picture

Akong gugma murag patayng gilubong
naagnas ug nanimaho nang kagang
pero lagi daw patay kaykayon sab ang gugmang kalansay
ug sa akong pagkaykay nahikaplagan ko ang imong dagway

-
Dagway nga daling higugmaon
mga matang gipuy-an ug mga bitoon
mga ngabil nga daw chicharon nga laming paakon
ug mga pahiyom nga madanihon

-
Madanihong batasan:
mao kana ang hinungdan
nganong ikaw ang nakaykayan
ug nganong nabuhig usab ang gugma sa lubnganan...

-
--Donz 12/06/16

#EffectsOf5