Edukasyon, Gradwasyon Ug Kaugmaon

Genamos_US's picture

Edukasyon, Gradwasyon Ug Kaugmaon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Motikang na gani ang buwan sa Marso
Mga gradwasyon maoy dakong uso
Mga mogradwar sa intamblado mopaso
Aron modawat sa diplomang ipasagarbo

Ang gradwasyon usa ka selebrasyon
Pahalipay sa nakab-ot nilang higayon
Mga dughan gipuno sa dakong kalipay
Kalampusan bisan adunay mga kabudlay

Ang diploma maoy timaan sa ilang kakugi
Kakapoy, sakripisyo ug paningkamot lagi
Dili kahulipan og salapi ang ilang nakab-ot
Mga ginikanan ug migradwar sila nahimoot

Ang edukasyon maoy sakayan sa kalamposan
Salamin sa dakong kaayohan para sa tanan
Dili usik-usikan ang panahon kay gadagan
Kay ang oportunidad mulabay kausa ra man

Dili sayop kun mangandoy kitag kaayohan
Labi na sa pamilya, kaugalingon  ug sa uban
Kay libre ra kanato gihatag sa Dios Amahan
Kagawasan nga dili kinahanglan og puhonan

Walay luna mabutangan sa kasingkasing
Sa kalipayng gibati sa ginikanan nabaling
Kon palaron ang kaugmaon mosalingsing
Kay ang kinabuhi naga-uswag bisag gamiting

Ang gradwasyon dili kini ang katapusan
Sinugdanan lang kini sa atong kadamgohan
Panahon nga motan-aw nata sa atong ugma
Planohon ang kinabuhi ug dili nato ibaliwala

Busa dili kita mawagtangan sa paglaum
Kon nahidagma kita mobangon sa hilom
Magpadayon sa pagpaningkamot ug kakugi
Aron ang kaugmaon nindot ug adunay bili

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Aprob! by Genamos_US
Edukasyon by MG Densing