GILADMON

maanyag's picture

"Sa pagtulo sa iyang luha,
Wala'y bisan usa
Sa iyang mga higala
Ang nakapahid sa nahumod
niyang mga aping..."
 
Hain man kaha sila
Og wala man nila madunggi
Ang alingi-is nimong pagtiyabaw?
 
Tungod ba sa kabanha sa ilang talidhay?
O tungod nabungol na ang ilang mga dalunggan
Sa kahilom sa imong pagkawala?

Comments

WALA

pqf

Wala kay wala.
Wala koy pagmahay
Sa tanang kasakit o kalipay
Wa ko nagmahay.

Tanang awit
Tanang parayeg, pagdayeg,
wala kay wala nang tanan.

Wala nay luha
Wala nay hudyaka
Ang kahapon nilapas na
Ang ugma mulabay pa.

Dili ko hilakan
Dili ko mahayan
Ang mga nangawala nga unta.

Wala kay wala
Ako lang huwaton
Ang bidsiliw tabunan ug dag-um.

Apan sa pagsidlak nianang adlaw
Gukdun ko kanang kasilaw.

Akong gakson ang kainit
Aron may mabalon ako sa kabugnaw
Nianang umaabot nga kamingaw.

Wala kay wala ang gui-handuraw
Nahanaw duyog ining panghupaw
Sa pagtumbaya, na-larag, mipus-aw
Hain ka na, ngano ba, nganong wala ka?