Kay gusto magpalahi

rastaval's picture

Kay gusto magpalahi

 

Sa lima ka magsoon usa ang iwit

Kay ang upat puro nakagradwet

Ang upat permi malipayon

Ug ang usa perming masulob-on

 

Kung ang pamilya manimba

Magtapad gyud si mama ug papa

Ug sa atubangan ang upat maglaray

Pero si inday magpalikod jud kanunay

 

Ang mga igsoon nanglangyaw na

Sa america austrAlia canada ug austria

Ug si inday gusto jud malahi

Niadto ug manila aron manginabuhi

 

Pila ka tuig nanglabay

Nagkatapok na pud ang maong banay

Apan sila nahakurat sa pag abot ni inday

Kay daghang bitbit nga bata ug nagkagidlay

 

Gipangutana siya sa iyang mama

Asa ang amahan? Ug nganong ani kadghan?

Siya nagbakho samtang naga tug-an

 

Kay kono pag adto niya ug kaulohan

Gipangutana siya sa iyang kauban

Kung ang upat tua sa abroad

Nganong ikaw naa sa manila?

 

Nitubag si inday "gusto ko magpalahi"

 

Kaya dun sa manila dumami ang kanyang lahi.

Bow!

 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ahaha grabi ka maayo nga by tagabarrio