"kurametero"?

Fernando Joe's picture

Nagbasa ko sa Superba lita ning buntag nga naay mga "kuramatero" sa Carbon Market. Unsa na?