Ako lang ibutang diri aron dili nako makalimtan.

Sumpaki's picture

Dunay pulong nga gitudlo karon sa libro sa MTB-MLE subject nga karon ra nako nakit.an ug gipangutana sa akong anak.

general term
pantalwa (export)
suntalan (import)

sa mga produkto ra ni sila gamiton
baligwas (export)
baligsod (import)

Lawm jud ning Bisayang pinulongan kay bisag hamtong na ko ug giuban na, naa gayud gihapoy mga pulong nga manggawas nga wala pa nako mailhi.