Kinsa magkasabot kining awit?

Kinsa pwede makatabang nako sa paghubad niini to english? Wala ko kasabot daghan ang mga vokabularyo, morag laglom nga binisaya (sorry for poor binisaya from my side btw lol).

Osay, mamuhatbuhat kita

Sa dili ta parehong spiritu

Ayao in taon pagbabugati

Ayao in taon pagbuyagi

Pamuhatbugat ay dungon mon ang among ampon karon

nga hora sa kaloy na mo kami 

Kuhaa ang kabugat sa sakit nga iyang gibati

Os nga un taang iyang giantus

Luli kaniya ang iyang maayong kabuboton

Os spiritu nga dili ta pareho

dili ka mo dinhi mo agi

Mo duol kamong tanan

Ug kanong kinin gian dam kaninyoan

Dam alang sa inyong kamaloloyan nga kasing kasing 

Mao kini mga igsoon ang buhat nga matarong 

Pamuhatbuhat ang ika tabang sa too

Sa pagtoo tanan mo too

Karon atong makita nga siya naka ayos na

Sa iyang giantus nga sakit

Gi bakud sa iyang higdaanan kamong tanan

Nakakita yanaka ayo sa tanan niyang giantus

Taa wa ninyo siya ng mo kanta kitang tanan 

Kitang tanan sapag inan 

Os ay mamuhatbuhat kita oz

Unsay ang pagsabot sa kini?

mamuhatbuhat, giantus, kamaloloyanm, kabuboton? Actually some many others, its very complex !

Cheers,

Tony