What is the Philosophy of Law? - John Finnis Translated into Bisaya

Pilosopiya's picture

"What is the Philosophy of Law?"

John Finnis, in The American Journal of Jurisprudence 59 no. 2 (2014), 133–142.

[Translated. See attachment]

Abstrakto: Ang pilosopiya sa balaud dili lahi sa pilosopiyang etikal o pilosopiyang politikal, apan hinoon nagasalig kanila. Milabaw kini kanila gumikan sa iyang espesyal na pag-alatiman sa miagi (bahin sa mga kakuhaan, mga konstitusyon, kontrata, mga katungod, o ubp.) nga–tungod sa mga pagpangatarong sa pilosopiya sa balaod–karakeristiko sa huridikal na paghunahuna. Ang positibismo kay koherente og sustenable lang kung isip tesis sa o panulun-an sakop sa teorya sa balaudnong natural diin asa sigo ma-inkorporar siya pero magpabiling sakat sa mga etikal o politikal na mga suliran ug mohagit batok sa mga matunhayon ug panalagsaon na mga suliranan niining mga panahona. Ang kining sinuwatan motiwas paagi sa pagtanyag og buluhaton para sa pilosopiyang legal sa sunod na mga umaabot na tuig isip sa kasayoran nga ang mga systemang legal dili ra mga kahuwigo sa mga gawi.

Palahinumdoman: Hurisprudensya Heneral, Positibismo, Balaudnong Natural

 

Contact translator via email at kataliyun@gmail.com
Read full translation at https://www.facebook.com/notes/what-is-the-philosophy-of-law/1574025759389394/