Ang Tuboran Sa Pinulongang Binisaya

chrz's picture

Sa pinulongang Binisaya, adunay daghang mga pulong nga atong gisagop gikan sa nagkalain-laing mga pinulongan. 

Sa Kinatsila anaa ang kutsara (cuchara), tenidor (tenedor), sapatos (zapatos). Sa Inintsek aduna usab, kasagaran sa mga pagkaon - mikisiopaosotanghonpansit (panchit) ugaling giusab lamang ang mga titik niini. 

Ug dili lamang sa Kinatsila o Inintsek nato gisagop ang ubang mga pulong sa Binisaya, aduna usab gikan sa ubang mga langyaw nga pinulongan. 

Bisan gani ang Tagalog misagop na sa ubang mga pulong nga Binisaya. Pananglitan sa Tagalog ang pulong "magnanakaw" misagop na sa Binisaya nga pulong "kawatan", "dahan-dahan" o "hinay-hinay" ugbp.

Lamang lisod kaayo ang pagsabot sa ubang mga pulong nga Binisaya nga tagsa ra isulti sa mga tawo - pananglitan "talad" o lamesa, "lawak" o kwarto, "dagitab" o kuryente, ugbp. Kini nga mga pulong kuli kaayo nimo nga madunggan sa matag adlaw.

Mao nga usahay makadungog ka nga ang nagsulti magsagol ang sinultihan - Binisaya, Iningles, Tagalog, Kinatsila. Mag-agad kini o magdepende sa nagsulti ug sa naminaw nga magkasinabot.