Gimingaw Kanimo

Genamos_US's picture

Gimingaw Kanimo
By Genamos_US of Washington, D.C., USA

Maanindot na bidlisiw sa sayong kabuntagon
Na malipayong misugat gikan sa akong katulogon
Mihuwaphuwap ang kahayag sa akong mga mata
Aron mangandam kon unsa ang hagit ning adlawa

Sa kaabtik gihuyatid ko kadali ang mga kamot 
Kay sugaton ang adlaw sa bag-ong paningkamot
Giubanan ko sa paghanggap sa lab-as na hangin
Ang naghatag og kalagsik sa paglaum gipakapin 

Pagkaanindot sa mga lunhawng tanaman ug tingog sa kalanggaman
Daw huni sa kalag naghatag kalinaw nanohotsohot sa kahiladman
Apan sa wala ko matuyo misubay sa akong panumduman
Ang kamingaw kanimo sa kalit miagbay puno sa kahinam

Gihunahuna kon hain ka man karon nagsikaysikay
Kon nagpadulong ka na ba mipauli sa imong balay
Kay dili man magkaparihas ang atong mga oras
Labi na ako ania nga milangyaw diri sa gawas

Gimingaw kanimong dako kon hain man ikaw karon
Ipaagi ko nalang sa pagkanta aron ako lingawon
Matag buntag, udto ug gabii way undang ning hunahuna
Daw gilumay sa kaanyag sa imong pahiyom na di mawala 

Pagkaanindot kon ania ka sa akong mga kiliran
Aron habulan sa mga kainit ug gakos ning dughan
Ang imong pahumot sa kanunay nagpauraray kanako
Dili mawala sa panumduman bisan kita nagkalagyo