Lunid sa "Mga Lider sa Tinipong Bansa ug ang Kagamhanan ni ini"

Wangan's picture

The United States Presidents and its Government, book. Hinubad sa Binisaya kun Sinugbuanon.
Lunid sa "Mga Lider sa Tinipong Bansa ug ang Kagamhanan ni ini." nga gihubad sa Binisaya sa usa ka Vietnamese nga si Nam Nguyen. Kini, sa Binisaya nakasuwat aron sayon na ang pag basa ini ug dili na mag libog og sabot sa ininglis.

https://books.google.com.ph/books?id=_aVUDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false