Ang Pinulongang Binisaya

chrz's picture

 

Ako nagpasalamat og dako nga ania kining BINISAYA.COM kay dinhi kita magkabinayloay og mga hunahuna gamit ang pinulongang Binisaya.

Daghan g'yud tinuod ang mga pulong nga wala pa mahiapil dinhi sa BINISAYA.COM apan maayo na lang kay makatabang kini kanato sa pagsabot sa ubang mga pulong nga panagsa o wala pa kaha nato masayri kon unsa ang kahulogan.

Adunay mga pulong nga Binisaya nga wala kaayo masabti sa kadaghanan. Pananglit ang pulong nga 'hain' "Hain man dapit ang imong balay?" Ang 'hain' sa Iningles 'where', "Where is your house located?" Unya ang "Diin ka gikan?" nga sa Iningles "Where have you been?" Aduna usa'y "Asa ka paingon?" "Where are you going?" Ang mga pulong Hain, Diin ug Asa sa Binisaya, gihubad lamang sa usa ra ka pulong sa Iningles nga mao ang "where". Nagpasabot nga hilabihan gayud ka detalyado ang pinulongang Binisaya.

Sa pangutana nga "Diin ka gikan?" Dili mahimo nga ang imong gamiton ang pulong "Asa" o "Hain" kay gawas nga lain paminawon, sayop usab gayud. Busa sa dili suhito sa pinulongang Binisaya, mahimong masayop kini. Kon siya magbase lamang sa Iningles og dili siya sayod sa paggamit sa kahulogan sa maong pulong sa Binisaya.