Mahitungod

litogo's picture

Kining balayana naggikan ni sa akong pagpaniksik sa mga pamaagi sa atong mga pinulongan.

Ang resulta sa maong pagtuon mao ang programa nga mohagpat sa mga langgikit ug gamot nga pulong. Naglakip kini sa mga sinultian sa Amihanan ug Habagatang bahin sa Sugbo, Binol-anon ug Binisaya sa Mindanaw. Nagtuyok man kining balayana  sa diksyunaryong  Cebuano-English, usa lamang kini ka nangulahing hunahuna.

Andam akong modawat sa inyong  mga komentaryo ug mga sugyot.

 

This website is an offshoot of my research in Cebuano verbal morphology.

The result of that study was a full Cebuano stemming algorithm. It includes the major Cebuano dialects (North and South), Boholano and Mindanaw.  Although the dictionary had become the focal point of this website, it was an afterthought.

Your comments and suggestions are welcome.

 

 

Comments

vincevilan's picture

Mapasalamaton Pod Ko

Makighi.usa 'ko sa gibatì ni marifi2011 ni.ining binisaya.com. Haska ang ako.ang paggamit ni.ini. Salamat ka.ayo, Sir Litogo! Untà aduna'y pama.agi nga mabutang sa usa ka Excel sheet ang mga pamulong haron mabutang sa Quizlet.com o sa la.ing pama.agi ang mga pulong haron makat.onan. ^_^ Ako.a lang pod nga idungag nga susama kini sa ako.ang nabuhat nga flashcard stack sa Quizlet.com nga nag.ulohan nga "Local Names of Fishes in the Visayas" https://quizlet.com/180742790/local-names-of-fishes-in-the-visayas-flash-cards/  nga ako.ang ra pod nga nakuhà sa http://localnamesofphilfishes.blogspot.com/2009/06/local-names-of-fishes-in-visayas.html Usa-usa ang pagcopy-and-paste g'yud sa tala.an.

Kung mahimò untà nga aduna'y tala.an pod nga mahimong macopy-and-paste gikan diri o dilì kahâ tab-delineated:

Pulong1    Word1
Pulong2    Word2

o mahimò pod nga comma-delineated:

Pulong1,Word1
Pulong2,Word2

Salamat da.an sa pagtubag, Sir Litogo, maskin unsa pa man kini. Mabulahan pa ka untà gumikan 'ni.ining imohang dictionary.