Yamog sa Kabuntagon

Genamos_US's picture

Yamog sa Kabuntagon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang adlaw nisubang sa katahom
Ning sayong kabuntagon
Nga gilibutan sa nagduka nga puti
Ug bughaw nga mga panganod
Ang bidlisiw sa haring adlaw nag-aginod
Sa pagpandong sa lunhawng kabukiran

Akong nabatyagan ang huyohoy
Sa bugnawng hangin
Nga nidagpis sa akong amping
Ug akong gipugos ang akong kaugalingon
Sa paghanggap sa lab-as nga hangin
 
Nga nagdala og kahumot sa mga bulak ug tanaman
Labi nga ang inalisngaw sa yuta
Nga bag-ong gibugkal ug gibisbisan sa mga taligsik
Samtang ang mga awit sa kalanggaman
Mga toktoga-ok sa mga sunoy
Nga kansang tingog mao ray akong nadungog

Akong gipiyong akong mga mata
Aron ipadayon sa pagpaminaw sa dinago-ok
Sa mga balod nga nitapya ning akong dunggan
Nikonsad sa akong hunahuna
Ang mga panagway sa mga bata
Nga nagmaya nangaligo
 
Ug nagkalingaw naga-dula sa mga bonbon
Ngadto sa sabakan sa daplin baybayon
Kanindot paminawon ang ilang mga inagiki
Ilawom sa kainit sa adlaw nga nagmaya
Nga walay gamayng lama sa kabalaka
Ug gamay man lang  suliran sa kinabuhi

Ug sa laing panid ning akong nagdurilaw nga hunahuna
Akong na-aninag ang mga nisarasay nga balud
Nga nagdali sa paghalok ngadto sa puting baybayon
Nga gikalingawan sa paggukod sa mga bata
 
Ug sa akong pagmata
Akong nabatyagan ang nilabay nga kainit sa adlaw
Ug akong nakita ang abuhon nga payag
Halayo sa akong panan-aw
 
Nga gipandungan sa mga bukton sa dagkong kahoy
Nga kansang mga dahon nagmadasigon sa pagsayaw
Dungan sa pag-oros sa tingog sa hangin
Ug hampas sa nagsimponiya nga mga balod
 
Kaanindot paminawon kining talan-awon
Nga ang kansang palibot napuno sa kamingaw
Abunda sa kalinaw nga kansang panagway
Buot paggadimdimon pag-usab
Uban sa kaanindot nga kabuntagon