unsay hinongdan sa problema sa tawo?

Sa pagkahimugsok pa lang nimo ining kalibutana ikaluhaan ka na sa mga suliran/problema. Ang suliran/problema maoy kabahin na sa imong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. adunay mga suliran nga dili nimo mapas-an nga ikaw ra, nagkinahanglan ka'g kahayag nga mulamdag sa imong huna-huna. OG tungod niini namugna ko kining articolo sa tuyo nga sa ining paagi matabangan ko ang mga tawo nga dunay gihambin nga mga suliran.to be continued