Translation Please

10:20pmhim
kadtong lami ba ang lobot nimo hikapon nomdom ka

10:21pmhim
nindot man to oy

10:22pmhim
ay nako unya gakos sa imo gani unya sa imong sssss kabalo kana
ha, lami napod diay

10:23pmher
lol, namula na ang akong pisngi oy!!

10:23pmhim
ha, karon jod ka

10:25pmhim
sigi lang aron ganahn ko motan-aw kong lami na

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
translation pleaseeeee thanks! by srilan_07 (not verified)