Tambalanan

Genamos_US's picture

Tambalanan
By Genamos_US of Washington, DC USA

Didto sa dapit ning akong gipuy-an
Duol sa akong yutang natawhan
Aduna koy nakita nga ospital
Nga gialirongan sa mga koral

Daghan mga tawo kanunayng naglinya
Aron sa pagpahimolos sa sebisyo nga gitagana
Sa tambalan kuno nindot ang mga kahimanan
Aron sa pagtambal para sa atong kaayohan

Doktor, Nars og uban pa
Nga kahibalo sila sa ilang mga bulohaton
Sigon sa mga sugo sa ilang administrasyon

Nindot unta ang pagsirbisyo nga walay gipinig
Bisan gikan sa pobre nga bulsa nga walay pagsalig
Kay mao man kaha ang ilang gipanumpa-an nga mga panaad
Ila unta kining taga-an ug mga pagtagad
Para malipay kining mga pobreng nga palad

Busa atong i-ampo kini sa langit
Kining atong mga kasakit
Aron kadtong nahingtondan mahagit