Sulat- Unang Yugto

edmac's picture

Sulat (-eden mamac)

Kaniadtong nag-eskwela pa ako sa hayskul, gisangunan ako makausa sa paglimpiyo sa palibot sa dagkong punuan sa mangga sa eskwelahan. Ug sa wala nako damha, adunay usa ka talagsaong panghitabo nga naka pausab sa akong panglantaw ug pangisip isip tawo.

Dihay usa ka hapon niana nga sa dayon nakong sulod sa sako sa basura sa mga sagbot nga natigum nako sa akong pagpanilhig, aduna akoy nakit-an nga butang nga nakapakuryuso kaayo kanako. Ug tuud man, ako unang gisulod ang tanang sagbot dayong kuha sa mao nga butang. Usa kini ka papel sa elementarya nga sa akong tanto murag papel sa grade three, mga gipilo-pilo makadaghan aron mapormang gamay nga kwadro. Daan na kini ug kapila na kaha miuga human nahumud sa ulan sa milabayng mga panahon. Ang naka paikag kaayo kanako dili ang hitsura ug kahimtang sa maong papel kung dili ang mga letra ug titik nga hanap hanap na, apan mabasa pa gihapon. Nakapahiyom ako ug naguol human masayri ang unod sa maong sulat. Ug sigon sa akong nahinumduman, mao kini ang nahisulat...

 

Dear Rose,

I hope that you are doing ok inday.

I just want to tell you that i cant not hold back my peelings for you.

If i cant not see you my heart goes palpitating very fast. I dont last a day without you inday.

(daghang karas karas dinhing dapita

I offen dreams about you regarding me and you holding each other hands to one another.

But you are a sky and i am down to earth.

My hands is short in order to reach your lebel

I know that you are graded and only looks at other on your lebel

Even thouhgt how many times im in writing to you but you just lauf me.

Together your friends i know in my back you two are laufing.

I try and try to communicate you but you dont recognice me.

That is why im decided to send to you this letter to inform you of the peelings in store for you.

Im sorry but, but, i dont know enemore, so i therefore conclude that i will apruched you by myself in face to face talk.

If only i can do i will do but, but,(dili na masabtan kay baga kaayo ang tinta nga gikaras-karas ngari dapita padulong sa ubos)..

Sincerely yours,

Ruben

 

Dinhi niining dapita naka pahiyom ako sa akong nabasahan apan daling giilisan ug kaguol human akong nabasa ang sulat sa likod.<!--break-->

Kini nagkanayon....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(sunod nalang nako ipatik aron kulbahinam..atangi!) -

 

eden mamac