Sinurigaonon poetry entry

 
Gusto kaw nako hubiton sa mga letra
Gusto ko na an imo kagana tiponon
Tapos pulboson, isagol sa tubig, imnon
Palihug, ampingi an imong ka inosente.
Isuyod sa imo dughan.
Ajaw ipakita sa iban.
Ayaw ipasigarbo.
Kay hamok an mga kawatan nan kagwapa,
Mahamok an hakog nan kalipay
Pero dili kakita nan Gugma.
Neneng, Gusto nako ihatag sa imo,
An ako mga paninguha.
Gusto nako ibaylo
Sa imo garbo an ako kabuotan.
Ako na, Neneng, an imo kagwapa
Kay ako tunawon sa tasa nan kalipay,
Sagolan nan gugma sanan paghalad
Nan isagol ko sa “nutriban”.