Pasko sa Kabisayaan

Nanghubag nagluha
Na ang akong mga mata
Sige'g hulat nga mumingaw na
Aron sa katalugon ako bistahan na
 
Butobuto karatkarat
Ang akong nadunggan sukad pa ganina
Hapit na mabungol
Basig simbako hapit na pud mabuta
 
Nagkatigulang nagkaluya
Ang akong paminaw sa akong kalawasan
Kay sa kalingawan ako
Daw walay hilig na

Apan bisan unsaon wala ko'y mahimo
Kay ang bayle nagsugod na
Puslan man inyong gitugaw
Ako mauginod sa pagsadsad apil nila

Makaluya makalingaw
Mabaug makasadya
Ang pasko sa Kabisayaan
Makalingaw'ng walay sama.