PASKO OG SINULOG

Nagsige nalang ko og pamokaw
Sa gabii sa pasko nga mabognaw
Unsaon nga kanimo dili ako matagbaw
Sa imong kaanyag nagsige og lantaw
 
Tibook adlaw akong mata nagsiga
Aron lang maminaw sa imong ginhawa
Gibayaw ang kanhing dughang samaran
Kay ikaw nag tanday sa akong kiliran
 
Gusto ko unta nga manguhit
Apan dili maayo nga kalit
Kuntinto na lang nga nagtan-aw
Natagbaw na ang akong kamingaw
  
Gihimo ko ikaw nga Prinsisa
Peling Prinsipe sad ang inyong bida
Nga nagsige lang og baid sa espada
Ingkaso kung mosugot ka nga mag gira
 
Sa dihang ikaw nilakaw
Ako intawn gihidlaw
Kada minuto kanimo gimingaw
Labi na sa imong mga yawyaw
  
Og karon nga hapit na ang Sinulog
Hinaot nga kita nasad mag dulog
Aron saw-an ta ang himaya
Sa atong gumga nga walay pagkalaya