Pasaylo ug Pagsalig

Genamos_US's picture

Pasaylo ug Pagsalig
by Genamos_US of Washington, DC USA

Ikaw ang nagtukmod kanako
Nga tukoron pagbalik ang haligi ning atong gugma
Sa nangagusbat kung kalibutan
Nga napuno sa kamingaw
Nga andam gam-on pag-usab
Kadtong atop sa atong pagsalig
Ning nagduhiraw tang kasingkasing
Nga puno sa kahigwa-os ug kasakit

Kining atop ning pagsalig
Maoy kini andam molandung kanato
Sa matag bundak sa uwan og taligsik
Sa kalisdanan ning kinabuhi
Buhi-i kanang mga kabalaka ug kahigwa-os
Sa imong kasingkasing ug hunahuna
Aron mo ako masabtan ning akong dughan

Bisan pa kini nahunlak ang pondasyon
Sa atong gugma sa niaging panahon
Tugoti kining akong dughan sa tumang kahidlaw
Sa pagsangyaw pag-usab
Sa gugma ko kanimo
Nga walay pagkapalong
Paminawa kining mga tinagoktok
Sa akong kasingkasing sa kanimo gihidlaw
Abilihi ug dawata kining akong dughan
Sa walay pagduha-duha akong pinili

Akong ikulit kining tim-os kung gugma
Sa dagway sa langit
Ug andam ko kini banhawon
Ang nahikatulog nga pagbati
Nibalik ako aron sa pagtuman
Ni-adtong pakyas nga mga saad ug panumpa
Nga dugay nang imong gikalimtan

Dili ko itogot kining higayon
Nga buhi-an ang kamot sa gugma ning akong dughan
Sa pagkalagas ug pagkahanaw
Dawata kining akong pasaylo
Sa nabuhat kung kasaypanan
Bisan pag imo kung lumsan
Sa imong mga hilak og danguyngoy
Andam ko kini pagkabasulan
Ug dawaton sa walay pagmahay
Kay mao kini ang bugti sa lingla
Ning masalaypon ug nahisal-ag kung pagbati