Pasaylo ug Pagsalig

Genamos_US's picture

Pasaylo ug Pagsalig
by Genamos_US of Washington, DC USA

Ikaw ang nagtukmod kanako nga tukoron pagbalik ang haligi ning atong gugma
sa nangagusbat kung kalibutan nga napuno sa kamingaw
Nga andam gam-on pag-usab kadtong atop sa atong pagsalig
Ning nagduhiraw tang kasingkasing nga puno sa kahigwa-os ug kasakit

Kining atop ning pagsalig maoy kini andam molandung kanato
sa matag bundak sa uwan og taligsik sa kalisdanan ning kinabuhi
Buhi-i kanang mga kabalaka og kahigwa-os sa imong kasingkasing ug hunahuna
aron mo ako masabtan ning akong dughan

Bisan pa kini nahunlak ang pondasyon sa atong gugma sa niaging panahon
Tugoti kining akong dughan sa tumang kahidlaw sa pagsangyaw pag-usab sa gugma ko kanimo nga walay pagkapalong
Paminawa kining mga tinagoktok sa akong kasingkasing sa kanimo gihidlaw
Abilihi ug dawata kining akong dughan sa walay pagduha-duha akong pinili

Akong ikulit kining tim-os kung gugma sa dagway sa langit
Ug andam ko kini banhawon ang nahikatulog nga pagbati
Nibalik ako aron sa pagtuman ni-adtong pakyas nga mga saad ug panumpa nga dugay nang imong gikalimtan

Dili ko itogot kining higayon nga buhi-an ang kamot sa gugma ning akong dughan sa pagkalagas ug pagkahanaw
Dawata kining akong pasaylo sa nabuhat kung kasaypanan
Bisan pag imo kung lumsan sa imong mga hilak og danguyngoy
Andam ko kini pagkabasulan ug dawaton sa walay pagmahay
Kay mao kini ang bugti sa lingla ning masalaypon ug nahisal-ag kung pagbati