Pamilya (Surigaonon poem)

PAMILYA

Sa ako panaw ganina may tagkabangga ko na tawo,
“waya ko katujo” amoy laong ko

Laong sija “Waya ko sab tujoa”
“Waya ta kaw kit e kay ako nalinga”

Arang namo ka matinahuron adto na daklit
Nan nagbuyag kami nan dayan tapos nan panamilit

Pero sa bayay arang kalahi an estorya
Kun tag uno ta pagtagad an ato mga kapamilya

Adto na duyom pagluto ko nan panihapon
Jadto an ako anak sa ako kilid nag atong

Pagliso ko, nasabod ko sija. Hapit matumba
“Iwat ngad on!” amoy singka ko sa ija

Nupanaw an anak ko na daya an panluod
Waya sab ko kabayo uno nasingod

Sa ako na paghigda waya ako katuyog
Bagan pamati ko an kunsensya ko may tingog

“Kun sa iban tawo arang nimo ka aghop”
“Pero kun sa imo kapamilya arang nimo ka isog”

“Kadtoa ngadto sa imo kusina”
“Jadto an buyak na daya nan anak mo kaina”

“Mga buyak na ija daya para ihatag sa imo”
“Taghagoan nija pagkutlo para tana dimo”

“Amo na naghilom ra sija para dili kaw makurat”
“Amo na waya nimo kit e an luha sa ija paghilak”

Bagan ako nasipog sa ako tagbuhat gaina
Nakatuwaw ako sa ako paghunahuna

Tagkadto ko an ako anak paghinay sa ija kama
“Anak, mata anay kay jaoy ihagas sa imo si mama”

“Inin mga buyak na ako daya, para ba ini sa ako?”
Nagpahiyom sija na nulaong “tagkit an jaon didto sa paso”

Tag kuha ko kay gwapa sila parehas dimo
Hibayo ko na imo sila mga paborito

Laong ko “Pasayloa ko sa ako nabuhat gaina”
“Dili ko tujo na aja kay nako pahawa a”

Laong nan anak ko “Mama ajaw kabayaka”
“Kay sa imo magpabilin an ako Gugma”

Waya koy lain nasulti “Salamat anak ko”
“An tanan na nahitabo dili na ma utro”