Pamati-a ang gibati ko

Genamos_US's picture

Pamati-a ang gibati ko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Niadtong usa ka dili malimtan nga higayon
Samtang nagdung-aw ko sa kaanyag sa palibot
Ibabaw sa tambuanan sa akong hunahuna
Ang imong panagway daw nilabay nga usa ka bugnawng hangin
Nga nikuray ang akong kahiladman sa tumang katugnaw

Dili ko masabot ang gibati kung kiwag ning akong dughan
Kung kini usa lamang ka alimongaw
Ug sa akong pag-aninaw samtang nagka-awop ang adlaw
Ang iyang kahayag maoy naka-uknol sa iyang palibot

Ang iyang gilaw nilahos sa kahilum
Nga nidakin-as sa lumoy niyang mga buhok
Ug didto niluta ang kaanyag nga walay sama
Inubanan sa madanihon nga pahiyom
Daw usa ka sining sa Mona Lisa

Ug dinhi nasiak ang kahilum sa akong dughan
Nga ang tinubdan sa tingog
Naggikan sa hinagawhaw sa akong kasingkasing
Ug didto natawo ang lengguwahe sa gugma
Nga dugay ko nang gilitok ilawom ning akong dughan

Ngano man, kung sa takna nga ikaw akong makita
Daw ang akong dila masangit sa talinggab sa imong imahe
Nga dili ko masabtan ang dughan ko nga puno sa pagbati
Nga kanimo gusto ko kini ipabati

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Ang orihinal man gud nga by Genamos_US
Daghang Salamat by Genamos_US
Diay Salpabida! by Genamos_US
Inalisngaw by Denzshow
Gikaligo by Genamos_US
Kalawom naba ani! by Denzshow