Pagkanindota ani nga website!

Nagamit jud ko ug bisaya sa titulo sa tanang litrato nako sa akong website. Karon, dili na ko maglisod ug pangita kay nindot kaau ang diskyonaryo diri! Salamat sa naghimo!

Kung kinahanglan sad mo ug tabang sa Drupal, pwede sad ko mutabang. Salamat sa paghimo ani.

http://radj.blushama.com

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Unsaun diay pagpuno ug mga by radj (not verified)