Mga Paghandom (ni: Gapnod)

Niining halawom nang kagabhion
Inubanan sa makabungog nga kahilom
May aninong samaran
Nga nagtuaw ngadto sa mga bitoon
 
Kay unsa bay nakulang sa tawong
Wala maghubo ug dili gutom?
 
Ang pangandoy nga gihikaw
Maoy dili makita nga kawad-on