Mahitungod

litogo's picture

Kining balayana naggikan ni sa akong pagpaniksik sa mga pamaagi sa atong mga pinulongan.

Ang resulta sa maong pagtuon mao ang programa nga mohagpat sa mga langgikit ug gamot nga pulong. Naglakip kini sa mga sinultian sa Amihanan ug Habagatang bahin sa Sugbo, Binol-anon ug Binisaya sa Mindanaw. Nagtuyok man kining balayana  sa diksyunaryong  Cebuano-English, usa lamang kini ka nangulahing hunahuna.

Andam akong modawat sa inyong  mga komentaryo ug mga sugyot.

 

This website is an offshoot of my research in Cebuano verbal morphology.

The result of that study was a full Cebuano stemming algorithm. It includes the major Cebuano dialects (North and South), Boholano and Mindanaw.  Although the dictionary had become the focal point of this website, it was an afterthought.

Your comments and suggestions are welcome.

 

 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
paambit sa balak by risver (not verified)
BULAHAN ANG BISAN KINSANG NAKATUOD DINHI by marifi2011 (not verified)
About your research and me. by Just4kixs (not verified)
I'm not a linguist by litogo
tana lng ko by edenfiel
Copy of the Cebuano Stemmer Algorithm by oniekulot (not verified)
Law'm bitaw nga Binisaya by docleah (not verified)
kalaglom man pod aning by cindy gomez (not verified)
Bisaya Dictiona by Mico_Red (not verified)