Maglipay Kita

Genamos_US's picture

Maglipay Kita
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Maglipay kita karon
Samtang may mga bitoon pa
Sa dili pa mulabay ang karon
Nga mahimong unyang kagahapon
 
Ang atong ugma
Tingali, mahimong puhon
Kining karon, usa kini ka gasa
Nga gihatag sa kahitas-an gitagana
 
Usa sab kini ka pribilihiyo
Nga kita may kinabuhi nga walay bisyo
Gitagaan kita sa kahigayonan
Sa pagbuhat sa atong gihiayonan
 
Nindot kini nga gihatag
Gitagaan kita og kagawasan
Sa pagpili sa atong padulngan
Aron kini atong matilawan
 
Maglipay Kita Karon
Kay ang adlaw moabot na
Sapag hingilin sa karon
Aron sugaton ang  kagahapon
 
Maglipay Kita Karon
Samtang wala pa muabot ang kagahapon
Kay ang mga pahat sa panumduman
Magamit lang kini sa pagkakaron
 
Maglipay Kita Karon
Sama nga kini atong katapusan
Nga dili nato pag-ugmaan
Ang gilaraw natong gituhoan
 
Kay sa takna nga kita tawagon
Andam kita nga walay pagmahay
Lantawon ang mga buhat sa kagahapon
Aron ang karon magmalinawon