Maayong Pasko, Pinangga

Genamos_US's picture

 
Maayong Pasko, Pinangga
By Genamos_US of Washinton DC, USA
 
Mga Greeting cards ako nang gipadala
Kay ang pasko taliabot na
Pero aduna koy usa ka gitungoha
Espesyal alang kanimo akong gipangga
 
Maayong Pasko, akong pinili
Bisag tinood ikaw nahilayo dili ako magdumili
Damgohon ko nalang ikaw
Bisag ang dughan ko giuhaw
Nga nagpaabot kanimo nakapanghupaw
 
Kining pangilin sa pasko
Puno sa kalipay ug panagdait
Ang tanan magsaulog masadyaon
Aron sa paghinomdom sa atong Manunubos
 
Pero alang kanako ang pagsaulog sa pasko
Dili lang sa pipila ka mga adlaw
Kon dili sa tigbuok tuig akong gilantaw
 
Nahinomdom ko sa niadtong nilabyng tuig
Ang atong panag-uban kita sa kalipay gibulig
Ang mga suga sa Christmas Tree
Nga atong gisab-itan sa mga adorno
Uban sa atong mga giputos tang mga regalo
 
Karon paskoha, ang kahilom maoy nagpasulabe
Kay ang kamingaw ko kanimo giduble
Ang matag kidlap sa akong gisugnod nga mga kahoy
Nagtimaan sa dughan ko napuno sa dangoyngoy
 
Kung hain man ka karon gugma gidagsa
Malipayong Pasko akong gipanghinaot, akong pinangga
Uban sa paskohanong mensahe ko gipadangat
Kining ipabati kung balak sinulat nga kanimo gipahat