LUHA (Ikaduhang Yugto)

 samtang ako naghilak
didto sa akong lawak
sa hulagway nag totok
kalit dunay nanoktok
 
siya diay ang babaye
nga sa hulagway nagngisi
nga wa ko gihapon hikalimti
bisag usa tuig na ang niagi
 
nitulo sad ang iyang luha
nagmahay sa iyang pagbiya
sa sala siya nakaamgo
kanako pirming nagdamgo
 
natunaw kining akong dughan
sa iyang luha nga pagka daghan
maong ako siyang gipasaylo
og giguyod ngadto sa  kwarto
 
ang panahon wa nako giusik
apan sa dihang ako na unta motosik
kalit ko niyang gitukmod
og sa kama ako naumod
 
siya kuno ang bahala
kutob ra ko sa  paghigda
ang inyong bida nagpanakla
dihang misiwil ang iyang dila
 
ako intawn gikuyawan
kay wa pay hugas kining bugan
pero wala niya panumbalinga
tanan iyang gi amoma
 
nalooy ko sa iyang buhok
kay ako mang gikumot
samtang siya nagtagbaw
sa armas kong migimaw
 
og sa dihang siya gibidli
sa isog kung pinuti
iya kining gikinamot
hangtod nangisog og samot
 
wa na ko ka agwanta
siya akong gilamba
iyang sapot akong gilaksi
mao nga kini nangagisi
 
gihinol ko ang duha ka hubag
mura baya siya og nayabag
kay sa gatas subra ko kadalo
daw bata nga bag-ong nahimugso
 
gisawom ko ang lawod sa kadagatan
hapit ko malomos sa sabaw nga balaan
akong buhok iya sang gibawsan
patay bag-o pa raba nang gi rebond
 
gisumpay ko ang among mga kalag
ang ikapitong langit among nakaplag
sa kalami hapit mi nahisalaag
sa purgatoryong makalanag
 
wala na kami tulog tulog
kay gusto nausab mobahog
gisuwayan namo ang nagbarog
bisag ang tuhod nag kurog kurog
 
diriyot mi nanga bughat
sa among gipang buhat
unsaon nga wala may sipyat
kada tuwad pirming syat
 
gisaw-an namo ang himaya
hangtod naoghan mi sa  duga
nahurot tawn ang biga
way nabilin bisag nana
 
dinhi natapos ang sugilanon
sa linalang nga nagkadayon
nga bisan pa sa kamatayon
nagsinaaray nga magpadayon

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
bakakon by tilapia (not verified)
Unsaon... by Denzshow
For ADults!!! by Denzshow