Lubog nga Padulngan

Genamos_US's picture

Lubog nga Padulngan
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Naay gyud dapit kung asa ang tumoy ning aseras
Sa wala pa sugdi ang bag-ong utlanan ning gisubay kung dalan
Sa mga daplin akong nakita ang miturok nga mga lunhaw og abuhon nga mga sagbot uban sa mga pinutol nga mga puno-an sa kahoy
Ug ang adlaw niluta sa pughawng langit nga nisilaw sa tumang kapula
Samtang ang mga langgam sa bulan nagpahulay sa paglupad
Aron sa pagpabugnaw sa lab-as nga huyohoy sa hangin ngadto sa kabukiran
Wala koy nakita bisag usa ka kahoy nga gipasilungan sa mga langgam sa ilang untang pahulayan, gawas lamang sa mga bulak og tanaman nga gitisok sa mga ka-ang

Kung kining dapit atong ibilin uban sa tayhop sa itom nga mga aso gikan sa mga sakyanan ug gam-anan
Kung atong lantawon ang kamot sa ting-usbawan nga kansang palibot gialirungan
Sa tag-as nga mga dakbalay ug huot nga mga agi-anan
Makalingaw ang mga talan-awon kay ang mga suga sa kagabhion inanay sapag hatag ug amag sa mga lumalabay
Ang mga punsisok sa mga tawo nga nag-iyahay sa paglakaw sa ilang padulngan
Mao kini ang dagway sa ting-usbawan

Ug sa laing panid ning hunahuna, kay ang tingog sa kalikupan gihimo namang amang
Sa matag singgit sa modernong dakbayan kay ang pag-usbaw mao namay unang gi-atiman
Kung wala tay bugtong buhaton aron sa pagpa-uli sa panagway sa kina-iyahan
Nan dakong purohan ang muabot nga kadaot ning atong yutang natawhan
Sa pagpasipala og pagpasagad sa atong pag-alagad
Kay ato naman gitak-upan ang ngabil sa kalikupan
Ug ako nakapanghupaw sa pakyas kung mga panglangtaw

Kung mo-abot nga gani ang lawom nga kagabhion kining dalan kung giagian
Mahimo kining paw-ang ug hilom ang mga salidsid
Ang kangitngit sa mga suok didto sa daplin sa dalan tima-an nga walay nag-atiman
Mao kini ang hulagway sa mga kadalanan ning syudad kung natawhan
Nagkagubot lamang ang mga katawhan kung asa molabang sa mga kadalangan
nagdali sa ilang mga padulngan

Aginod ang akong paglakaw bisag hinay ngadto padulong sa nag-udyong nga sinyal
Nga akong gisubay kung asa kaha ang tumoy ning dalan nga bag-ong gi-ablihan
Kung hain kini wala ko masayod kung unsay utlanan
Unang nasayod kadtong mga katawhan nga kanunayng nagngagi ning dalan kung gikahinaman
Kay ang tumoy ning gisubay kung dalan kay mao man ang nagahasol ning lubog kung padulngan.