love

asa man ang gugma na mugna, sa huna-huna o sa kasing-kasing?
kung mo-ingon ka nga sa kasing-kasing namugna ang gugma, pwes sayup ka ana.. kay ang tinood, love is just a matter of our mind. ang tawo nga dunay himsog nga kasing-kasing apan walay sakto nga pangutok dili mubati ug pagkahigugma... duda ka ba sa akong gisulat? just post your feedbacks.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
 aq perting dudaha sa imong by ej_galindo (not verified)
Gugma by AngelRambo (not verified)