KATAPOSAN SA KALIBOTAN

 naglantaw ko sa kahayag sa kabontagon
nga milabay sa bintana hangtod sa kagabhion
dugay na nga akong giluom ang kasakit
sa mapait nga kagahapon nga nagbalik balik
 
imo kung gikuyogan
aron imo lang biyaan
ikaw ra ang akong kabtangan
og wala nay laing hiniktan
 
ayaw intawn ko biyai nga nag inusara
uban sa akong kahadlok og mga luha
kay dili nako makaya
kung ikaw mawala
 
buhi ako apan duna ba akoy kagawasan?
dunay mata apan nganong wla akoy nakit-an?
nganong lisod kaayo ang pag ginhawa?
nganong walay motoo sa akoa?
 
ANG KALIBOTAN HAPIT NA MATAPOS OG AKO RAY NASAYOD
ANG KALIBOTAN HAPIT NA MATAPOS OG AKO RAY NASAYOD
ANG KALIBOTAN HAPIT NA MATAPOS OG AKO RAY NASAYOD
ANG KALIBOTAN HAPIT NA MATAPOS OG AKO RAY NASAYOD