Kasugirang Binisaya

http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Cebu%20Culture/cebu_folklore_fs.html

Usa ka panid sa internet mahitungod sa bathala nga si Kaptan ug ang Diyosa nga si Maguayan ug ang pagkahimo sa tawo.

Kung naa sad mo'y makit-an nga uban pang Bisayang kasugiran sa internet, tubag mo ani nga post kay nagsige ko ug pangita ug mga ingon-ani. Kuryoso gyud ko ug storyang mitolohiya sa Bisaya.