Kaban Nga Karaan

Genamos_US's picture

Kaban Nga Karaan
By Genamos_US of Washington DC, USA 
 
Duol kanako ug tan-awa ang sulod
Mga katingala ug kahiman nisugod
Giabog-abogan sa sook nahimotangan
Ang kaban nga karaan akong nakaplagan
 
Giablihan ko aron susihon ang sulod
Ang dughan ko nagbuto-buto nag-aginod
Ang tabon gilawa-lawa akong gihapyod
Sa mga kahinam dali-dali kung giguyod
 
Nag-alipadsay ang mga karaang larawan
Nga murag gilubong nga mga bulawan
Mga itum og puti ang mga bakgrawon
Akong gipunit ang uban aron tan-awon
 
Ilang mga panagway puno sa kadasig
Ang hunahuna ko sa kahibulong gisilhig
Kung kinsa kining mga tawo sa hulagway
Mga pagduda ang hunahuna ko gisumpay
 
Gitan-aw ko ang likod sa larawan
Aron mangita sa ilang mga ngalan
Mga napughaw nga mga titik
Ang mga mata ko kusog nilabtik
 
Kung unsa kaha ang ilang mga kinabuhi
Mga pangutana nga walay tubag gisukli
Ang mga kabilin sa unang panahon
Nga dugay nang gikalimtan nga sugilanon
 
Mga sugilanon nindot kining balikan
Sa mga kupas nga larawan kini buhatan
Kung asa kining lugar gikuha ang mga larawan
Ang bugtong saksi kining kaban nga karaan