Ikaw

Genamos_US's picture

Ikaw
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Ikaw ang makahatag kanako og kalipay
Kung ang akong kalibutan naputos sa biay-biay
Ikaw ang tingog sa sayong kabuntagon
Nga nagpukaw sa akong katulogon
 
Sa matag tam-is nimong nga pahiyum
Ang kalibutan ko naputos sa katahum
Ikaw ang tingog sa kahilum
Nga naghatag og kosug sa akong paglaum
 
Ikaw ang nag-inusara kung pagbati
Nga kining gugma sama kalid-on sa bahi
Nga may bili nga handumon
Sa kalipay nindot tagamtamon
 
Pasaylo-a ko usahay malitok ang kagahapon
Nga kining dughan ko usahay naulipon
Sa mga suliran ug pagsuway gihagit
Nga kanimo dili unta idalit
 
Kining tanan akong gibuhat
Sa pagpanalipod sa gugma naghulat
Ikaw ang akong kasingkasing
Sa kalibutan ko nagtuyok murag kasing
 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Daghang Salamat by Genamos_US
OMG! This is beautiful! by mindamueller (not verified)