Hinumdumi Ako

Genamos_US's picture

Hinumdumi Ako
By Genamos_US of Washington DC, USA

Usahay dili ko mapugngan ang pagdahili ning akong mga luha
Sa pag-aninaw sa nilabayng mga katuigan
Dili ko usahay masabtan kining akong dughan
Kung unsay akong gikabalak-an ning kalibutan

Wala ko masayod kung kapila kahigayon nga ikaw akong gihagkan
O kaha gibugkos ning akong mga gakos sa adlaw nga tanan
Lab-as pa kanako ang atong mga kagahapon
Sa nagsugod pa ang atong kaminyo-on

Dili maihap ang mga higayon nga kita nibarog sa atong kaugalingon
Gawasnon ibabaw sa naghulat ug hagit sa mga kalisdanan ug tentasyon
Nahinumdum kapa ba sa niadtong kagahapon
Nga akong unang gihagawhaw kanimo kining pulong nga “Gikinahanglan ko ikaw”
Inubanan sa mga init mong mga gakos og halok

Akong gipadayag ang gugma kung gibati nga walay pagduha-duha
Ug sa kalit imong gikuha ang akong mga kamot ug gibutang sa imong mga aping
Samtang imong gilitok ang pulong sa gugma nga dugay ko nang gihulat maangkon
Ug didto natagak ang luha sa kalipay nga gigambalay sa gugma tang nagpa-uraray

Pagkatam-is palandungon kadtong masadyaon tang kagahapon
Inubanan sa mga katawa og hudyaka sa nagdako tang mga bata
Ug sa kanimo ako kanunay gipangga
Wala ko damha ang mga katuigan nga dali ra sa pagkapakli
Daw usa ka huros sa hangin nga nilabay

Wala nga koy lain gipangayo kanimo
Kon dili sa pagpadayon sa paghigugma kanako
Uban sa imong mga saad og damgo
Nga kanunay masaligon kanimo
Mao sab kini ang akong ikadalit dinha kanimo
Kining halad kung kinabuhi og kalag alang kanimo

Makalimtan ko man ang akong ngalan sa moabot nga katuigan
Bunga sa pagtakilid sa adlaw ning atong pagkatigulang
Dili ko itugot nga hikalimtan ang imong ngalan kay gikulit kona sa akong panumduman
Uban sa gitisok kung gugma og pagsalig sa akong dughan

Ug sa kataposan ning taas kung balak
Nga kanimo kini gihalad
Sa kanunayng nag-ampo ngadto sa langit sa kalipay og kasakit
Nga kadtong mga saad og panumpa nga walay paglubad
Kita ra gihapon ang mag-uban hangtod sa katapusan
Sa inuslan tang kinabuhi dinhi sa kalibutan