HINAYHAY

 mga tawo usahay magmahay
nga wa bantayi ilang hinayhay
giayo pa nato og hapsay hapsay
gidagit lang diay sa manoyopay
 
pwerting nakabagotbot ni lola
kay iya patong gilad lad sa perla
apan sa iya na unta nga bukason
gikawat ang iyang mga kamison
 
si manang konsing nga labandera
nakatapal imbis nga makakwarta
kay gi tripingan sa mga adik adik
ang iyang mga labada gipapatik
 
nag sag-ob ko og daghang tubig
para sa bulingong usa ka bulig
gi kuso kuso nako og maayo
gigamitan pa og palo palo
 
gibuwad nako sa  tibook adlaw
rugby boy ra ang mi daw daw
hasta akong brief nga bosloton
gidaginot sa mga botboton
 
pagkapait ning mga tawhana
wala may mga konsensya
pagklami gayud bonalan
kung ako lang masakpan
 
mao ni ang sitwasyon sa katilingban
daghan na kaayo ang kawatan
batan-on raba ang kadaghanan
asa naman tawn ilang ginikanan
 
hasta ang atong mga hinayhay
sa ilang kaboang nadamay
gibaligya sa mga hayop
aron duna silay masoyop
 
ka salbahis sa mga pak-an
di man moila og silingan
bisag unsa naka ka karaan
tripingan imong linabhan
 
hala susiha ang inyong hinayhay
basin tanto ninyo dihang pahayahay
tanan ninyong sinina nangahapay
kay gikuhit sa mga lawom og dagway

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Moral Lesson by Genamos_US