Hilom nga Kagabhion

Genamos_US's picture

Hilom nga kagabhion
By Genamos_US of Washington DC, USA

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Malinawon ang tanan, masanagun ang tanan
Sa layo ang batan-on nga Birhen, Ang inahan ug anak
Ang balaang bata hinay ug malumo
Nakatulog sa langitnong panagdait

Hilom nga Kagabhion , Balaan nga kagabhion
Ang nagsiabot nga mga pastol sa halayo
Aron sa paghimaya sa agos sa langitnon tawag
Ang langitnong Hostiya, sa pagkanta og Aleluya
Kay  natawo Si Kristo Hesus ang atong manunubos

Hilom nga Kagabhion , Balaan nga kagabhion
Ang Anak sa Diyos ang dan-ag sa kahayag
Masilak nga silaw nidan-ag sa balan-anong dagway
Daw usa ka basibas uban sa grasya nga maoy maglukat kanato
Si Hesus ang atong Ginoo ang iyang pagkatawo