Hatagi Ko Sa Imong Tubag

Genamos_US's picture

Hatagi Ko Sa Imong Tubag
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Hatagi ko sa imong tubag
Ang gugma ko walay paglubad
Hatagi ko sa imong tubag
Ang gugma ko walay makalumpag
 
Kay mao ba sab ang gibati mo
Nga kining kasingkasing ko
Padayon sa paglabtik
Ning dughan ko sa pagpitik
 
Ayaw ako paantosa
Sa gugma kung gasa
Ayaw kini palabya
Nga kita magkombuya
 
Wala nay lain alang kanako
Kon dili lamang ikaw maako
Ihatag kanako ang imong ngabil
Ang tubag nga walay ipasumangil
 
Ibilin dinhi kanako
Aron ang gugma ko modako
Hatagi ko sa imong tubag
Aron ang pagbati dili moluag
 
Isinggit ko sa ibabaw ning kalibutan
Aron ang tanan dili mo makalimtan
Taga-i ko og gamay nga paglaum
Aron tilawan ko ang imong pahiyum
 
Kung sa imong pagtando
Ang dughan ko ang nagmando
Nga kanunay ibutang ko ikaw
Ning kiliran puno sa kalinaw