controlled agression aka muscle control

edmac's picture

Ping-ot.
Bul-og ning mga luhang
midagayday sa subang uhaw
sa imong gugma ug kalooy.
Gi bangil ko ang bato sa kasilag
aron pagpugong sa pagkabanlas
ning pobreng payag sa akong dughan.
Nagtampisaw k'ing kasingkasing
sa maitom nga tubig sa akong kagu-ol.
Nag-inusa rang nagpaanod sa sulug
sa pinasagdang pagbati nga walay paglaom.
Apan unsay akong mahimo?
Kung dili suklian ug kalagot ang kabugnaw sa imong pagtagad.
Bukalon k'ing dugo, hubson k'ing luha sa mga mata.
Ihangad sa langit aron dili na mutulo pa.
Putlun ning pagtoo nga sa kanimo may mapa-abot pa.
Ginhawa.