controlled agression 2

edmac's picture

Piyongon ko nalang sa makausa pa,
Kining maluya kong mga mata.
Sa kataas sa adlaw ug sa kahago,
Mupauli akong mag-inusarang magbakho.
Magalingkod akong magsud-ong,
Sa larawan mong gipapilit sa bungbong.
Handumon ang tanan nga nanglabay,
Balunon ko sa akong pagpahulay.
Ug uban sa pagbasa ko sa imong mga sulat,
Sayri nga magpabilin akong malaumong nagahulat.
Hinaot nga ikaw usab nagahinumdum,
Sa kasakit ug kalipay sa atong kagahapon.
Haay! kanus-a pa kaha,
Kanus-a pa kaha tugtan ni Bathala.
Ang pag-abot ug balik sa mga kasing-kasing nga sinilutan,
Ang pag-antos hangtod asa ang utlanan?
Mao nga sa pagsawop sa adlaw sa kasadpan,
Magpabilin ang akong paglantaw sa unahan.
Paningkamutan ko nga dili usa mabuhian,
Kining mga luha kong pinugngan.