Cebuano Affixes

litogo's picture

Here are the list of known Cebuano affixes.

This list is dynamically generated from the Cebuano stemming algorithm used in the Cebuano-English dictionary.

Prefixes:

403
di- dili-
ga- gai- gaipa- gaka- gapa- gapan- gapang-
gi- gihi- gika- gikahi- gikapa- gina- ginapa- ginapaha- ginapaka- ginapag- ginapang- ginapanghi- gipa-
gipaha- gipahi- gipaka- gipaki- gipakig- gipanag- gipanag- gipanig- gipatig- gipan- gipang- gipanghi-
gim- gin- ging-
ha-
hi- hika- hima- hinga- hipang- hin- hing- hingka-
i-
iga- igaha- igaka- igapa- igapaha- igapahi- igapaka- igapasi- igapang-
ihi-
ika- ikahi- ikapa- ikapakama- ikapanig- ikapasig- ikapang- ikag-
inig- inighi- inigka- inigpa- inigpang- inigpanghi-
ipa- ipaha- ipahi- ipaka- ipaki- ipakig- ipanig- ipasig- ipatig- ipam- ipampa- ipang- ipanghi-
isig- isigka-
itag-
ig- igka- igpa- igpang-
ing-
ka- kaha- kahi- kahing- kama- kapa- kapanig- kapasi- kapang- kataga- katagi- katigi-
kina-
ma- maga- magaka- magama- magapa- magapaha- magapahi- magapaka- magapaki- magapakig- magapan-
magapang- maha- mahag- mahi- mai- maipa- maipang- maka- makahi- makapa- makapaha- makapahi- makapan-
makapang- makapanghi- makag- maki- makipag- makig- makigpa- makigpang- manag- managka- managpa-
managpaka- managpaki- managpan- managpang- manga- mangaha- manging- mangim- mangin- mani- manig-
manim- mapa- mapahi- mapanag- mapasig- mapang- masig- masigka- matag- mag- maghi- magka- magkahi- magkina-
magma- magpa- magpahi- magpahing- magpaka- magpaki- magpakig- magpasig- magpang- mam- man- mang- manggi-
manghi-
mi- mihi- mikapa- mipa- mipaha- mipahi- mipaka- mipatig- mipanghi- misag- ming- mingpa- mingpaha-
mo- mohi- mopa- mopahi- mopasig- mopatig-
na- naga- nagaha- nagahi- nagaka- nagakahi- nagama- nagapa- nagapaha- nagapahi- nagapaka- nagapaki-
nagapakig- nagapan- nagapang- nagapanghi- naha- nahapa- nahag- nahi- nahipa- nai- naipa- naipang- naka-
nakahi- nakapa- nakapaha- nakapahi- nakapahi- nakapakig- nakapasig- nakapan- nakapang- nakapanghi-
nakag- naki- nakipag- nakig- nakighi- nakigpa- nakigpang- nanag- nanagka- nanagpa- nanagpahi-
nanagpaka- nanagpaki- nanagpakig- nanagpan- nanagpang- nanagpangha- nanagpanghi- nanang- nanga-
nangaha- nangaka- nangag- nangin- nani- nanig- nanim- naning- napa- napahi- napasig- napang- nasig- nag-
naghi- naghing- nagisig- nagka- nagkahi- nagkina- nagma- nagni- nagpa- nagpaha- nagpahi- nagpahing-
nagpaka- nagpaki- nagpakig- nagpanga- nagpaning- nagpasig- nagpatig- nagpan- nagpang- nagtika-
nagtig- nan- nang- nanggi- nanghi- nanghing-
ni- nikapa- nipa- nipaka- nipatig- nipanghi- ning- ningpa-
pa- paga- pagahi- pagaka- pagapa- pagapaka- pagapang- paha- pahi- pahig- paka- paki- pakig- pakigpa- pala-
panag- panagka- panga- pangang- pangin- pani- panig- panim- papang- para- parag- pasi- pasig- pasing- pati-
patig- pag- paghi- paghig- pag-i- pag-ipa- pagka- pagkadi- pagkadili- pagkaha- pagkahi- pagkama-
pagkawalay- pagkaway- pagkig- pagma- pagna- pagni- pagpa- pagpaha- pagpahi- pagpaka- pagpaki-
pagpakig- pagpanag- pagpanga- pagpangin- pagpanim- pagpasi- pagpasig- pagpasing- pagpan- pagpang-
pagpanghi- pam- pampa- pan- pang- panggi- panghi- pangpa- pangpaka- pangpang-
pina- pinaka-
sika-
taga- tagi- tali- tag- tagma- tagmang- tagpa-
tinag- tig- tigpa- tigpaha- tigpahi- tigpaka- tigpaki- tigpang- tigpanghi- ting- tingpa- tingpanga-
tingpang-
wa- wala- walay- way-

Infixes:

5

-in-

-um-

-al-,  -il-,  -ul-

Suffixes:

55

-a -ado -an -anan -anang -anay -ang -anon -anong -ay -ayg -ayng

-do -dor

-g

-ha -hag -han -hana -hanan -hanay -hang -hanon -hanong -hay -hi -hig -hing -hon -hona -hong -honon

-i -ig -ing -ira -irang -iro -iro -irong

-n-on -ng -nhan -nhon -nhong -nhonon -non -nong

-on -onan -ong -onon -onong

-y -yng

The prefixes are derived from these basic affixes.   Included in this list are the Cebuano proclitics (di-,  wa-, and way-)  these negates the meaning of the word.

According to Bishop Yap's "Ang Dila Natong Binisaya" (1947), there are 3761 Cebuano affixes.-

di-

ga- gi- gim- gin- ging-

ha- hag- hi- hig- hin- hing-

i- ig- ing-

ka- kag- ki- kig-

la- lay- li-

ma- mag- mam- man- mang- mi- ming- mo-

na- nag- nan- nang- ng- nga- ngag- ngi- ngim- ngin- ni- nig- nim- ning-

pa- pag- pam- pan- pang- pi-

ra- rag-

sag- si- sig- sing-

ta- tag- ti- tig- ting-

wa- way-