Bulahang Bag-ong Tuig

Genamos_US's picture

Bulahang Bag-ong Tuig
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Sugaton nato ang bag-ong tuig
Nga walay dughan nagsangkiig
Mga nagkalandrakas nga mga ritwal
Aron himoon ang matag tuig nga espesyal
 
Ania nasab ning ang paghatag og mga gimbut-an
Kung matinood matuman dili kini hisapayan
Kay ang pagbuhat og positibo nga gitampo
Sa kinabuhi kini himoong ehemplo
 
Ang pag-uswag sa pananalapi
Nga maoy katuyoan ning kinabuhi
Aron sa matag adlaw nga tanan
Ang pamilya nato dili magutman
 
Daghang mga rason ang akong nahibaw-an
Gikan kini sa mga tawo nga akong nasugatan
Ang pagbag-o sa kinabuhi ilang kining gidumtan
Aron sa kalisod ug kasakit sila mapanalipdan
 
Dili nato talikdan ang mga nanglabay
Kay mao kadto ang barometro sa atong pagsubay
Ang pagpasalamat ngadto sa kahitas-an
Aron ang grasya padayon magauban
 
Madako ug gamay gidawat nga mga suliran
Kay sa langit kita mangayo og hinabang
Kung dili kita sa sakit makaantos
Kay sa mga pagsuway kita gihandos
 
Dili kita mawagtangan og paglaum
Kay adunay Dios nga mopahinumdom
Sa mga kakulian dili kita niya biyaan
Ang pag-antos ug kaluoy kita pagabaslan
 
Sa mga umaabot nga katuigan
Ang grasya sa Dios kita mapiskan
Aron ang kinabuhi may timik ang kahulugan
Sa gitugon ni Bathala dinhi sa kalibutan
 
Pagka-anidot nga katuyoan
Sa matag bag-ong tuig nga tanan
Ang paghigugmaay dili hikalimtan
Aron ang tibook tuig mabulahan
 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Paspas by Denzshow