Antos Kadiyot!

samtang gaiskwela pa, nagpait akong mama og papa,
project dri, project didto, hilabinang daghana.
Apan wala sila gareklamo, kay tulay kini sa among mga damgo.
Mao kanay akong mapasigarbo, sa akong mamo og papo.
Samtang karon nagpait, kulang ang kwarta nga ma bitbit,
sa eskwelahan nagkayungit, bahala na basta maka gradwit.
isa ka tuig nalang ang kulang, mkahuman najud ang bakang,
mao kana si ako, unta makahuman jud noh!
og diri nalang taman, kay basig ako makasab an,
sa mga taong dili ganahan, sa akong tula nga way atiman.