Another Surigaonon Poetry entry

 
Layom
An mga agi nan siki nan kagahapon
na isahay maguol, isahay malipayon.
 
Hamok
An mga dayan na subajonon sa kinabuhi
Pero malisud kun hai kita mupili
 
Dagku
An mga ato mga damgo sa kaugmaon
Pero mas dagku an mga babag na sagubangunon
 
Sajop
Kun molaong kaw na dili mo kaya atubangon an problema
Kay sa musugot kaw o sa dili, ini, mawaya ra.