Another Bolitas Story

dumran's picture

 43 na ang panuigon ni Boss Sinyong, may asawa ug may duha kabuok da'ga nga mga anak. Siya usa ka Bosun, ang Maestro Amo, ang foreman-foreman sa mga ultimo sa deck department. May lima siya ka tawo nga gikuptan, ug ang tanan may mga bolitas sa lagay, talagsaon kay sa 18 niya katuig nga pagpamarko karon lang siya nakasakay og barko na ingon ini kadaghan ang nagpataud og bolitas. Adtong unang semana lang, nagpataud og bolitas ang ilang kadete, ang deck cadet. Mapasigarbuhon kini. 

           Nangutana ang kadete kaniya,"Ikaw 'Tro (maestro amo), pila na man kabuok imo bolitas?" Wala, ang tubag ni Boss Sinyong. Gibati niya ang kaulaw, ambot ngano, wala siya mahibalo. 
 
            Mibalus og pangutana si Boss Sinyong ngadto sa kadete. "Ikaw, nganong nagpataud man ka og bolitas?" 
 
            "Sila man gud, ingon nila, dili kuno hingpit akong pagka-seaman kung walay bolitas, busa mao to, nagpataud na lang ko," tubag sa kadete.
 
             Adtong gabhiona, naisip ni Boss Sinyong ang gisulti sa kadete. Iyang giangkon, sa tinuoray, nga gusto sad bitaw niya magpataud og bolitas, kaniadto ra. Naintriga man gud siya niini. Daghan nagsulti nga ganahan kuno ang mga babaye kung may bolitas ang lalaki. Dili siya motuo. Pero kung magpataud man siguro siya og bolitas, parehas sa kadete sad siguro ang iyang rason, aron 
dili siya malahi, maapil siya sa grupo. Ang iyang mga tawo may mga bolitas, tapos siya, ang Bosun, wala, morag lain paminawon. Dugay ra untana siya nagpataud pero nabalaka siya sa iyang misis, dako jud ang posibilidad nga magdumili kini sa maong buhat kay reliyohosa man intawon to, membro sa sagrado corazon, aktibo sa mga kalihokan sa simbahan. Nganong mahadlok man ko sa akong asawa? Ingon ni Boss Sinyong sa kaugalingon, Andres ba diay ko? 
 
           Busa niadtong New Year, nagpataud si Boss Sinyong og bolitas. "New Year's resolution ba Boss," galgal sa mga kauban ngadto sa hubog na kaayo nga Maestro Amo. Wala kini gipahibalo ni Boss Sinyong sa iyang asawa adtong mitawag siya sa telepono, personalon na lang niya kini pag-ingon, ikauli niya. Ug tuod kadtong nakauli na siya, mismong pag-abot jud niya sa ilang balay, iyang gisugid sa iyang asawa ang mahitungod sa pagpataud niya og bolitas. Ug wala masayop si Boss Sinyong, arang sukoa sa iyang asawa. Gisagpa-sagpa siya niini, wala-tuo, tanto intawon og sumagang ni Boss Sinyong. "Igo na, Igo na," hangyo ni Sinyong.
 
          Mihunong lang ang iyang asawa sa pagdagmal kaniya kadtong nakuptan na ni Boss Sinyong ang mga bukton niini.
 
          "Naunsa man ka? Magsulti ra gud ka, nganong ingon ani naman ka kalagot?" Kalma ang pagpangutana ni Boss Sinyong sa asawa. Mihilak ang asawa og nagkanayon, "Lagot ko nimo, kay katiguwang na nimo, nganong karon pa man ka nagpataud, hu hu hu."
 
THE END

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
hi by beta.capa (not verified)