Ang Sugilanon sa Bolitas

dumran's picture

Sauna kuno na panahon, kadtong 1980s pa, diri banda sa South Africa, sa Durban, usa sa mga puerto na among naadtoan, daghan kuno didto namaligya og diamonds, pero 'uncut', wala pa kini porma, bati pa tan-awon, busa barato, pero tinuod ang mga kini. Unya gihagad kuno ni sa mga lumad didto ngadto sa mga tourist o mga dayo, labi na sa mga seaman na maka-afford jud na mopalit niini tapos dali ra makalusot sa customs kay sa barko man nagtrabaho.

May usa kuno ka-filipino nga seaman ang mipalit og diamonds, tulo kabuok, ang kadak-on morag liso sa mani. Didto lang naamguhan sa seaman, sa paglarga nila,  nga delikado diay ang magdala og diamonds labi na kay wala kini moagi sa lehitimo nga tindahan, wala kini makuhai og buwes sa usa ka nasud, walay resibo, maingon nga smuggling ang mahimong kaso batok kaniya, kung ugaling masakpan siya sa mga custom officials sa nasud na iyang maadtoan. Wala pay problema kadtong onboard pa siya, kay pwede ra man niya kadto taguan sa barko, ang problema unsaon niya kini pagdala sa Pilipinas nga dili masakpan, kay ang tanan baya nga bagahe i-scan sa x-ray, ug kung ang mga custom guards may makit-an nga kaduda-duda nga porma, ila kini isugo na ipagawas sa tagtungod, ug lagmit jud sa ingon masakpan siya.

Walay plano ang seaman na ibilin ang maong mga diamonds kay mahal ang mga kini. Nahinumdum ang seaman na tuod kapkapan siya sa airport, pero dili man apilon pagkapkap ang iyang LAGAY. Ug diri namugna ang ideya nga itago niya ang mga diamonds sa iyang LAGAY, isuksok sa panit didto. Mao ni ang hinungdan. Diri nagsugod, ug nahimong malampuson ang maong seaman sa pag-smuggle sa diamonds paingon sa Pilipinas. Ang problema kadtong naa na siya sa iyang panimalay, sa Pilipinas, kay giabot siya og kahadlok sa pagtangtang sa diamonds, dugang pa, nahunahunaan niya nga malisud kun may mahibaw nga lain tawo pwera sa iyang asawa mahitungod sa diamonds, maong iyang gilikayan ang pag-adto sa doktor aron tangtangon ang maong mga diamonds nga naa sa mga butoy sa iyang Lagay.

Hinuon daghan pa man siya'g kwarta, sunod na lang na panahon, ingon niya sa kaugalingon. Ug syempre nahibulong ang iyang asawa sa unang pagkakita niini, busa iya kining giingnan sa kamatuoran, apan wala kaayo motuo ang iyang asawa, hinuon nagduda kini basin nakakuha ang bana og sakit gikan sa pangmamaye. Ug kadtong miabot na ang panahon nga nahutdan na og kwarta ang seaman kay wala pa siya makasakay, mga lima na kabulan, dinhi gikurso na jud niya ang pagtangtang sa maong mga diamonds. Mipalit siya og blade.

Apan sa akto na iya na hiwaon ang panit sa iyang lagay, nasakpan siya sa iyang asawa. Gisultihan niya kini sa iyang tumong ug katuyoan, ug didto lang jud hingpit na mituo ang iyang asawa nga diamonds jud diay ang maong mga butoy sa lagay sa iyang bana, kay seryoso naman kini. Gipugngan sa asawa ang bana sa pagpadayon paghiwa ug nagkanayon, "Pasagdai na lang na, ayaw na lang na tangtanga, basin ma-infection pa ka, dako pa atong magastus, ako na lang ang mangita og paagi." THE END

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Maayong Balita Mahitungod sa Hikot.com by Prince23 (not verified)